ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และต้องสามารถเข้ารับฟังโจทย์พร้อมรับผ้ารีไซเคิลจากโครงการ Upcycling The Ocean Thailand ที่ StockRadars Space RCA พระราม 9 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 - 12:00 น.
แก้ไข
press ENTER